ALABALIK ÇİFTLİĞİMİZ

Yıllık ortalama 12-18ºC su sıcaklğı, 7,45-8 ppm pH ve 6-8 ppm çözünmüş oksijene sahip suyumuzda yıllık toplam 56 ton Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştirmekteyiz. Ürettiğimiz alabalıkları hem kendi restaurantımız da hem de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına temizlenmiş veya canlı olarak, toptan ve parekende olarak yıl boyu satışımız vardır. Ayrıca çeşitli göl ve barajlardaki projelerimiz devam etmekte olup en kısa zamanda üretim kapasitemizi artıracağız..